تابلو شماره بیست و هشت

fp-0028-min_698971322

50,000 ﷼ (50,000 تومان)
ضخامت شاسی
سایز شاسی
جنس کاغذ